Siêu âm 3D-4D

3D siêu âm là gì?

Chúng tôi thường được hỏi, "siêu âm 3D là gì?"  Cách tốt nhất để hiểu khái niệm này là so sánh với một ví dụ về bánh mì.  Lát cắt sẽ đại diện cho một hình ảnh siêu âm 2D.  Siêu âm 3D là một hình ảnh mà là gồm nhiều lát cắt 2D hợp thành. Phổ biến nhất của ví dụ này là hình ảnh thai nhi, như minh họa dưới đây

4D siêu âm là gì?
 
   Siêu âm 4D là tập hợp liên tục của hình ảnh siêu âm 3D
    
   SIÊU ÂM VI TÍNH đọc hình ra sao?

   Bạn có thể tải file video sau để có thể thấy đuợc 3D là như thế nào?
č
cachtaohinh3d.wmv
(5532k)
sonvu lethanh,
Dec 22, 2008, 7:23 AM
Comments